Aritmetik ve Karşılaştırma Operatörleri

Giriş

Bu bölümde Python’un sunduğu çeşitli gömülü operatörleri inceleyeceğiz.

Operatörler

Bu işlemler (operatörler) bütün sayısal türlere uygulanabilir:

Operatör Açıklama Örnek
+, - Toplama, Çıkarma 10 -3
*, % Çarpma, kalan (modulo) 27 % 7
Result: 6
/ Bölme
Bu işlem Python 2.x (tamdeğer bölmesi) ve Python 3.x’te değişik sonuçlar verir.
Python3:
10 / 3
3.3333333333333335
Python 2.x:
10 / 3
3
// Kırpma
Bu bölme işleminin sonucu, sonucun iç kısmıdır, yani kesirli kısım varsa atılır. Bu işlem hem tamsayılar, hem de kayan noktalı sayılar için çalışır, ancak sonuçların türünde farklılık vardır: Hem bölen, hem de bölünen tamsayı ise sonuç da bir tamsayı olacaktır. Bölen veya bölünenden biri kayan noktalı sayı ise, sonuç bir kayan noktalı sayının kırpılmış (sonu kesilmiş) hali olacaktır.
10 // 3
3
İşleme katılan iki sayıdan en az biri kayan noktalı sayı ise, kesilmiş kayan sayı gösterilir.
10.0 // 3
3.0
>>> 
Etkinlik konusunda bir not:
Int(10/3) ve 10 // 3 işlemlerinin sonucu aynıdır. Ancak “//” bölme işlemi iki kat daha hızlıdır! Bunu şöyle gösterelim:
In [9]: %%timeit
for x in range(1, 100):
  y = int(100 / x)
   : 
100000 loops, best of 3: 11.1 μs per loop

In [10]: %%timeit
for x in range(1, 100):
  y = 100 // x
    : 
100000 loops, best of 3: 4.48 μs per loop
+x, -x Unary minus and Unary plus (Tek bileşenli artı ve eksi (Cebirsel işaretler)) -3
~x Bitsel negatifleme ~3 - 4
Sonuç: -8
** Ğs alma 10 ** 3
Sonuç: 1000
or, and, not Boolean Veya, Boolean Ve, Boolean Değil (a or b) and c
in "Üyesi" 1 in [3, 2, 1]
<, <=, >, >=, !=, == Olağan karşılaştırma operatörleri 2 <= 3
|, &, ^ Bitsel Ve, Bitsel Veya, Bitsel XOR 6 ^ 3
<<, >> Kaydırma operatörleri 6 << 3